Stödtelefonen 0738 - 47 97 12 är öppen mån-fre 09:00 - 16:00

Telefon till boendet 031 - 45 31 73
Mail: info [snabel-a] kvinnojourgoteborg.se

Akut hjälp: Polisen Tel 112
Stödtelefon dygnet runt: Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Lämna sidan snabbt!

På denna sida

För dig som vill veta mer

Farliga signaler

Om din partner kränker dig framför dina vänner eller din familj, nedvärderar dig, hotar dig för att få som han vill, behandlar dig hårdhänt, knuffar eller slår dig, kontrollerar dig i allt du gör och /eller använder droger eller alkohol som en ursäkt för sitt beteende  – och du känner dig rädd, då kan du kontakta kvinnojouren för att få råd och stöd.

Förbered dig

Om du lever i ett farligt förhållande är det bra om du försöker att ha en plan för vad du ska göra i en akut situation. Kanske kan du snabbt fly till en granne, en vän eller direkt till polisen. Om du kan, packa en väska med ombyte, mediciner och viktiga dokument och förvara den på en säker plats, t.ex. hos en vän eller hos en granne. Du kan även ha väskan förberedd på jobbet.

I en akut situation av våld – lämna hemmet om du kan och ta med dig dina barn. Om du inte kan lämna hemmet, lås in dig någonstans om du kan, och ring till polisen 112

När du blivit utsatt för våld är det bra om du uppsöker läkare, de kan dokumentera dina skador. Om du inte vill/vågar/kan söka läkare kan du själv ta foto på dina skador. Det kan vara till hjälp i en framtida rättegång.

Försök att få professionell hjälp. I Göteborg ringer du 031-365 00 00 och ber att få prata med socialkontoret i den stadsdel där du befinner dig. Är det på kvällstid ringer du till Socialjouren 031- 365 87 00  Om du inte vågar ringa själv kan du be en kompis att ringa för dig. Man måste inte göra polisanmälan direkt.

Tänk på att det inte är ditt fel när någon gör dig illa! Ingen har rätt att skada eller kränka dig!

Tips:

  • Skriv ner händelser så detaljerat så möjligt i en dagbok
  • Göm dagboken och ta den med dig vart du går
  • Berätta för någon i din närhet var du utsätts för (en vän, en granne, en kollega, din läkare…)
  • Vid skador, uppsök läkare och låt dokumentera, eller dokumentera själv. Ta bilder!
  • Ring en kvinnojour eller annan stödenhet (t.ex Kvinnofridslinjen 020 – 50 50 50)
  • Ring polisen och gör en polisanmälan 112

Klicka på det som är understruket för att komma till sidan!

Kvinnofridslinjen Stödtelefon för dig som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp.

Unizon  Här kan du bl.a läsa mycket om våld i nära relationer och vilken rätt du har till stöd och hjälp.

Brottsoffermyndigheten övergripande mål är att arbeta för att främja alla brottsoffers rättigheter samt uppmärksamma deras behov och intressen.

Kvinnojourer i Väst KIV är en förmedlande länk och ett förbindelseorgan mellan kvinno- och tjejjourer i Västra Götalands län och arbetar i feministisk anda.

Våld i nära relationer  Västra Götalandsregionens kompetenscentrum som samlar, skapar och sprider kunskap om våld i nära relationer.

Nationellt centrum för kvinnofrid  NCK arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Polisens informationssida om brott i nära relationer

Terrafem Nätverk för kvinnors rätt mot mäns våld. Här finns information på flera språk

BRIS Här kan du bl.a läsa mer om hur du ska agera när du misstänker att barn utsatts för våld hemma

Göteborgs socialjour Socialjouren ger dig akut hjälp på kvällar, nätter och helger. Det kan handla om våld, missbruk, boende eller om du misstänker att någon far illa. Du ska i första hand vända dig till socialkontoret i din stadsdel, men om du är i behov av akut hjälp efter kontorstid kan du kontakta socialjouren.

Göteborgs Stad har en gratis samtalsmottagning där du får möjlighet att berätta vad du utsätts för. Här kan du få råd och stöd. Man har både gruppverksamhet och enskilda samtal.

Viktiga telefonnummer

Polisen 112

Socialjouren Göteborg 031- 365 87 00

Socialtjänsten Göteborg 031-365 00 00 (säg din stadsdel och att du vill prata med socialkontoret)

Kvinnofridslinjen 020- 50 50 50